DERNEĞİMİZDEN

Dursun UÇAN
Hikâyeler ve İşitme Engellilerin Dünyası
 
Murat GÜRKAN
Ülkemizde Mesleki ve Teknik Eğitim
 
Okullarımızda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır?
 
Muhittin ÖNGÜT
Kim Üstün Zekalı?
 
Fatih TOPRAK
Okul Öncesi Eğitiminde PDR Hizmetleri
 

 

MY SCHOOL IS MY HOME NOW / Evim Artık Okulum

Erasmus+ Programı - Stratejik Ortaklık Projesi / 2015-1-TR01-KA204-022361

Proje Açıklaması

Genel Bilgiler
"My school is my home now"  EU28'deki tıbbi ve / veya engellilik durumları nedeniyle özel eğitim gerektiren çocukların eğitim öğretim kurumlarından doğrudan yararlanamayıp; evde eğitim alan çocuklara hitap etmektedir.
AB28 ülkelerindeki okul öncesi ve ilköğretim çağındaki özel eğitim gerektriren çocukların %6'sının fiziksel ve akademik gelişimleri açısından mağdur oldukları tahmin edilmektedir.
Özellikle Türkiye, 12 yıllık zorunlu düzenlemeleri ile, konu alanındaki hem öğretmenler hem de veliler eğitim ve destek malzemesine ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca diğer AB ülkelerinde - eğitim süreçlerinde uzman ortakları; olarak velilerin katılımı konusunda yüksek teorik görüş birliği olmasına rağmen-tam katılım, uzmanlar bazen gerekli metodolojik becerileri( örnek ailelerin okulöncesi eğitimde "Aile Destek Planları"nın nasıl yapılacağı) olmadığından, gerçekleşmemiştir. 
"My school is my home now" AB ülkeleri arasında mevcut bilgi ve becerilerin, özellikle Türkiye'deki okul idaresi, öğretmen ve velilerin ihtiyaçlarına yönelik transferi üzerinde odaklanır (Eurlyaid ve ebeveyn derneği Bosk).
Amaçları
"My school is my home now" normal okulda eğitim alamayıp; evde eğitim almak zorunda olan çocukları ev ortamında daha iyi desteklemek için öğretmen ve özel eğitim uzmanların bilgilerini ve becerilerini artırmayı hedeflemektedir.
"My school is my home now" (özellikle BİT temelli) bilgi materyali sağlayarak aile ve uzmanlar arasındaki işbirliğini artırmayı hedeflemektedir.
"My School is my home now" evde eğitim ile karşı karşıya olan öğretmen ve ebeveynler ve çocukları için destek sağlar.
"My School is my home now"  öğretmenlerin yeterlilikleri ve ailelerin öğrenme durumlarını arttırmayı şu yollarla hedeflemektedir: 

  • Bireysel aile destek planları geliştirme(IFSP)'ye odaklanma
  • Öğretmenler için eğitim metodolojisi
  • Öğrenciler ve öğretmenler için online eğitimsel kaynaklar oluşturma.

Hedef Gruplar
Engelli çocuğu olan aileler ya da okula düzenli devamı engelleyen sakatlık veya benzer önemli sağlık durumu olan çocukların aileleri.
Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için destek eğitim hizmetlerini sürdüren öğretmen/eğitimciler
Fikri Çıktılar
1.  Web Sayfası( UBED) tüm öğrenme süreçleri için web sayfası (tüm dillerde TR, EN, DE, NL)
2) web tabanlı ve / veya mevcut uzaktan eğitim kiti (TR, EN, DE,NL),: Bu eğitim seti,yararlanıcılara engelli öğrencilerin iletişim, sosyal destek ve eğitimlerin entegrasyonlarını kolaylaştıran dijital teknoloji olanakları hakkında genel bilgi verecektir. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) engelli öğrencilerin önüne çıkan bariyerlerin üstesinden gelmeye katkıda bulunacak erişimi artırma potansiyeline sahiptir. Yazılımda, görsel ve canlı işlem (video vb.) kullanılacaktır: adapte metin, uzaktan eğitim ilkeleri, stratejileri ve resimleri.
3) Evde eğitim alan çocuğu olan ailelerin ihtiyaçlarına ilişkin araştırma: evde eğitim alan engelli birey aileleri
AB: Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci aileleri
    - karşılaştıkları sorunlar
    - Eğitim ihtiyaçları,
    - Sosyal ihtiyaçlar,
    - Çözüm önerileri
bu konularla ilgili araştırma yapılacaktır.
4)  Ailelere psiko sosyal destek eğitim materyalleri(TR, EN, DE, NL): İçerik aileyi desteklemek için hazırlanacaktır.
içerik engellilik, travma ve travma ile başa çıkma süreçleri, iletişim yöntemleri engelli kişilerin yasal hakları.. vb. gibi konulardan oluşacaktır.
Bu materyal aynı zamanda engelli yetişkinlerin aileleri ile çalışanların engellilik konusunda gelişimlerine profesyonelce katkıda bulunacak öğretim yöntemlerini içerecektir.
5) Öğretmen Eğitim Seti (TR, EN, DE,NL): Eğitim Rehberi/Müfredat:  Engelli öğrenciye eğitim veren öğretmenin kariyer gelişimi ve engelli öğrencisi olan aileye desteklemek için rehber.
Beklenen  Etki
"My School is my home now" aileler ve çocuklar ile işbirliği içinde olan öğretmenlerin yeterliklerini artırır ve çocukları daha yüksek eğitim çıktıları almaya yönlendirir.
Konsorsiyum
TR, AT, DE, LU ve NL dahil çok sektörlü ve çok coğrafi ortaklık.


www.evdeegitim.eu

 

 

BEING DEAF IN AN INCLUSIVE EUROPE

(KAPSAYICI AVRUPA'DA İŞİTME ENGELLİ OLMAK)

Derneğimiz, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından finanse edilen ERASMUS+ programı kapsamında (2015-2017) bir Avrupa Birliği projesi yürütmüştür

KAPSAYICI AVRUPA'DA İŞİTME ENGELLİ OLMAK:

Projede, yetişkin isitme engellilerin sosyal ve profesyonel uyum/bütünleşme/entegrasyon şanslarını arttırmak amaçlanmıştır.

Projenin Ortakları:

Koordinatör : ANPEDA Virgil Florea-ROMANYA
Centrum Edukacji i Wsparcia “Res- GEST” / POLONYA
Gehörlosenverband Hamburg e.V. / ALMANYA
NKIC NPND v SR Narodne komunikacne a informacne centrym nepocujucich a nedoslychavyvh v SR / SLOVAKYA

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

 

   

 

Derneğimiz, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından finanse edilen GRUNDTVIG programı kapsamında 2013-2015) bir Avrupa Birliği projesi yürütmüştür.

HİKAYELER VE SPORLA ÇOCUK DÜNYASI

"Hikayeler ve Sporla Çocuk Dünyası" projemizin amacı, işitme engelli çocukları olan veya kendileri işitme engelli olan ebeveynlere ana babalık becerileri kazandırmaktır.

 

Hikayelerin kişiliği geliştirdiği bilindiğinden, ebeveynler çocuklarının eğitiminde hikayeleri sıklıkla kullanırlar. Hikayeler insanlığın umudunu açığa çıkarır, dinleyeni ahlaki yargılar oluşturmaya sevk eder ve zihinsel ve ahlaki süreçleri tetikler. Ancak ne yazık ki, hikayelerde sıklıkla işitme engelli kişilere karmaşık gelebilecek kelimeler ve gramer yapıları kullanılmaktadır.  Projemizin ürünü, işitme engelli çocukların ve ailelerinin metin, resim, işaret dili, stratejiler ve iki dilli eğitimin prensipleri gibi görsel dil süreçleri kullanılarak uyarlanmış hikayelerin bulunduğu bir kütüphanenin kurulması ve geliştirilmesidir.

İşaret Dilinde Çevrilmiş Hikayelerimiz
Hikaye Adı   TÜRKÇE Romanya Polonya Danimarka
Kazan Öldü (Nasreddin Hoca)  
Ye Kürküm Ye (Nasreddin Hoca)    
Kırmızı Başlıklı Kız  
Kızarmış Tavuk (Nasreddin Hoca)  

 

Çocukların eğitiminde etkili bir başka yol ise spordur. Bu sebeple projemizin diğer amacı, işitme engelli çocukların dünyasında sporun rolüne dair ebeveynlerin farkındalığını yaratmak, çocukların yarışmacı olarak işitme engellilerin sportif faaliyetlerinde aktif katılımını sağlamak ve ileriki yaşamlarında ise iyi bir spor izleyicisi olmasını sağlayacak programlar düzenlemektir.

İşitme engelli bireylerin eğitim alanlarındaki ailelerle çalışan uzmanların becerilerini geliştirmekde projenin oldukça önemli başka bir kazanımıdır.

Proje web sayfamız için tıklayınız...

Proje hakkında detayları aşağıdaki broşürümüzde bulabilirsiniz. (English version)